Sunday, 22 April 2012

Rancangan Pengajaran Harian

Setiap kali sesi persekolahan dibuka, semua guru akan sibuk dan berusaha untuk melengkapkan segala maklumat dalam buku persediaan mengajar yang baru dan merancang bentuk dan format penulisan buku rekod yang menarik dan kreatif. Satu daripada tugas wajib guru di sekolah selain daripada masuk ke kelas untuk melaksanakan proses pengajaran ialah menyediakan buku persediaan mengajar atau dengan perkataan lain, disebut juga sebagai buku ringkasan mengajar. Sesetengah dari guru terutama yang telah mengajar lebih daripada 20 tahun, penyediaan buku ini kadang-kadang jadi menjemukan..

cuti, cuti, cuti..!